Fiori’de geliştirilen  çözümün doğalgaz dağıtım şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan ve  bütün platformlara uyumlu çalışan (mobil, tablet, PC)  aynı zamanda saha kullanıma elverişli ve kullanıcı dostu bir uygulamalar paketidir.

Sahadaki ekipmanların yönetimi , ölçüm noktalarının kontrolü, planlı/plansız iş emirlerinin buna bağlı bildirimlerin ,kaçak süreçlerinin ve bakım planlarının haritalar yardımı ile yönetilmesini sağlamaktadır.

Eş zamanlı olarak 187 süreçleri de müşteri özelinde uygulanmaktadır.