Doğalgaz Saha Yönetim Sistemi

Fiori’de geliştirilen  çözümün doğalgaz dağıtım şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan ve  bütün platformlara uyumlu çalışan (mobil, tablet, PC)  aynı zamanda saha kullanıma elverişli ve kullanıcı dostu bir uygulamalar paketidir.

Sahadaki ekipmanların yönetimi , ölçüm noktalarının kontrolü, planlı/plansız iş emirlerinin buna bağlı bildirimlerin ,kaçak süreçlerinin ve bakım planlarının haritalar yardımı ile yönetilmesini sağlamaktadır.

Eş zamanlı olarak 187 süreçleri de müşteri özelinde uygulanmaktadır.