• Ekiplere atanan iş emirlerinin lokasyon bazında izlenmesi
 • İş başlangıç ve bitiş zamanlarının takibi
 • İş emirlerinin bağlı olduğu ekipman ve müşteri bilgilerinin detaylı olarak görüntülenmesi
 • Ekipmanların çalışma saati bilgilerinin görüntülenmesi ve güncellenmesi
 • Ekipmanların ile ilgili yapılan faliyetlerin katalog girişleri ile kategorize edilmesi
 • Bakım faaliyeti ile ilgili işçilik teyitlerinin personel bazlı girişleri ve ters kayıt işlemleri
 • Bakım işleminde kullanılan malzemelerin çıkış ve ters kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ekipmanların bakımında yapılması gereken kontrollerin listelenmesi ve durumlarının güncellenmesi
 • Bakım sırasında tespit edilen uyarıların sisteme girilmesi
 • Bakım işlemi sonucunda iş emri üzerine girilen ve güncellenen tüm verilerinin çıktı olarak alınması
 • Uygulama üzerinden resim çekilerek iş emrine bu dosyaların eklenmesi
 • Akıllı Bölümler