Aksa Doğalgaz Fiori Projesi

Ekipman Yönetimi

 • Mobil cihaz üzerinde Harita üzerinde ekipmanların konumlarına ve nesne türlerine göre dağılımının görüntülenmesi sağlandı
 • Ekipmanların detay  ve liste ekranları birleştirilerek tek bir ekranda ekipmanlar arası geçiş sağlandı.
 • Ekipman detay ekranları ekipman resimleri ve harita konum bilgileri ile görselleştirildi.
 • Ekipmanların detay bilgilerinin ekipman tipi bazında takip edilebilmesi için dinamik ekran yapısı geliştirildi.
 • Kullanıcıların ekipmanlarda takip edecekleri verileri kendilerinin belirleyip değiştirebilmeleri için sınıflandırma verileri kullanıldı.
 • Mobil uygulama üzerinden ekipman sökme -takma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlandı.
 • İstasyon içerisindeki alt ekipmanları aynı arayüzde görüntülenmesi sağlandı

Ölçüm Noktaları

 • Mobil uygulama üzerinden kullanıcıların katodik test noktaları gibi ölçüm yapılan ekipmanlar için ölçüm noktalarını anlık tanımlamaları için arayüz geliştirildi.

Ölçüm Belgeleri

 • Mobil uygulama üzerinden saha da yapılan şebeke basınç ölçümleri, şebeke koku ölçümleri, bacagazı ölçümleri gibi işlemleri anlık olarak sahada veri girişleri sağlandı.

Bildirim uygulaması

 • Sahada tespit edilen problemleri anlık olarak sisteme aktarmak için mobil uygulama üzerinden bildirim oluşturma fonksiyonu eklendi.
 • Tespit edilen arızanın resmini mobil uygulama üzerinden çekilip bildirime ekleme özelliği sağlandı. Bu geliştirme ile arızanın tarifi kolaylaştırıldı.

İş emri Yönetimi

 • Sahada gerçekleşen aktivitelerin ve malzeme kullanımlarının sisteme gerçek zamanlı aktarımı için teyit girişi, malzeme çıkışı, kesinti girişi ve katalog giriş ekranları tasarlandı.
 • Süreç bazlı ek verilerin takibi için dinamik ekran tasarımı yapıldı. Kullanıcılar takip etmek istedikleri verileri bağımsız olarak tasarlayıp eklemeleri sağlandı.

Bakım Planları

 • İstasyon bakımları ve diğer periyodik kontrol faaliyetlerinin sistem tarafından oluşturulması için bakım planı oluşturma ve güncelleme ekranları tasarlandı.

Bakım Takvimi

 • istasyon ve diğer ekipmanların hangi tarihte ne zaman bakım ve kontrol işleminin yapılacağının takip edilebilmesi için mobil uygulama üzerinde zaman çizelgesi hazırlandı. Bu çizelge üzerinden kullanıcılar isterse bakım tarihlerini ileri veya geriye çekebilmeleri sağlandı.

Raporlar

 • Arıza sıklıkları ve performans değerlendirmeleri için dinamik raporlar yapıldı.