E-Mutabakat

  • BA/BS ve Cari Mutabakatların tek veya çoklu gönderilmesi
  • Mutabakat raporlarının izlenmesi
  • Firmaya gelen mutabakatları sistem üzerinden takibi
  • Muhattapların ekstre veya ilişkili dosya gönderiminin sağlanması
  • Ekstre karşılaştırılması
  • SAP ile entegre çalışması